♥ باران عشق♥

Home | Email | Profile | Sky Theme


 ببار باران

که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم
ببار باران

کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران

بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران

که تا اوج نخفتن ها مدام باریدم از یادش

ببار باران

درخت و برگ خوابیدن

اقاقی....یاس وحشی....

کوچه ها روزهاست خشکیدن

ببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالی

ببار باران

ببار باران.......که تنهایم

 


 

 

 

ای باران
   
تو که چشم از عشق میبخشایی
            
هنوز هم در قطره قطره، قطرات
                    
اشک چشــــمانـــــــت عشق تازه
                                                   
و نامایان است
ای باران
    من عشق را بنام تو آغاز کرده ام
            ببار بر من، ببار بر دل خـســـتهٍ من 
                    و عشق  بــبـخـــــــشا  بـــــر  من
                                                    و  بر دل  من

ای باران 

    مرا آنگونه عاشق کن تا هر لحظه
             
ازاحـــــساس عشق توسرشار شوم
                     
هر مکان بر نام تو بر وعشق  تو
                                                     
بـبالم تاهـمیش
ای باران
   
باز هم  ببار و ببار و بر من  ببار
          
برنیستان وگلستان ودشت وصحرا ببار
                     
بر دل عـاشــــقـــان  و عـــارفـــان  
                                                      
وعـالـمان  ببار
ای باران
   
ببار وهمیش ببارتا با شیرنی عشقت
         
همه عـشق تـــرا احســاس کنند و بر تو
                     
مــــثـال مــن و دل مــن بــبـالــند
                                                      
تا همیش و همیش

 

باور دارم باران اشک آسمان است

آسمان تحمل بغض را ندارد

برای سبک شدن می بارد

برای همین باران را دوست دارم

من هم می بارم تا شوری اشکهایم

  در شیرینی باران گم شود


و چه زیباست سبک شدن    

 

 
+ جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۹| ۱۲:۲۵ بعد از ظهر|سیمین|


عشق اول، مهربونم، سرتو بــــــــــــــــــذار رو شونم
عشق اول، مهربونم، چــــــــــــــــــــــــــتر موهات سايه‌بونم

عشق اول، نازنينم، دستتو بذار تو دستهام

 

عشق اول، بهترينم، بـــــــــــــوي تو داره نفسهام

عشق اول، عشق آخر،اگه امشب درکنارم تو رو دارم تو رو دارم

پس چـــــــرا چشم انتظارم

عشق اول، عشق آخر، نکنه خوابم دوباره
نکنه تنهام بذاري، بشه قـــــــــــــــــــلبم پاره پاره

نکنه هنوز نگفتم که چقدر عاشقت هستم
نکنه هرگز ندوني که تورو من مي‌پرستم
نکنه هنوز نگفتم که چقدر عـــــــــــــاشقت هستم
نکنه هرگز ندوني که تورو من مي‌پرستم

نکنه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگز ندونم راز اون ناز نگاتو

 

نکنه هرگز نخونم شعر غمگين چشاتو
اگه من حتي ندونم اسمتو اي مـــــــــــــهربونم
اگه تو حتي ندوني از منم نام و نشوني

عشق اول، مهربونم، سرتو بــــــــــــــــــــذار رو شونم

عشق اول، مهربونم،چـــــــــــــــتر موهات سايه‌بونم
عشق اول، عشق آخر، نکنه خوابم دوباره

نکنه تنهام بذاري، بشه قـــــــــــــلبم پاره پاره

عشق اول، عشق آخر، نکنه خوابم دوباره
نکنه تنهام بذاري، بشه قلبم پاره پاره

نکنه تنهام بذاري ...


عاشق باش حتی برای یه لحظه...

تقدیم به کسی که حاضرم براش بمیرم اما حیف نمیدونه...

کاش یه روز بدونی که چقدر دوست دارم...

 

ولنتاین مبـــــــــــــــــــارک (عشق اول)

 

+ پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۴| ۲۳:۲۸ بعد از ظهر|سیمین|


  

                                                                                                                                                                                             

مانده تا بــــــــــــــــــــرف زمین آب شود


مانده تا بسته شود این همه نیلوفــــــــــــــــــــر وارونه چتر


ناتمام است درخت


زیر بـــــــــــــــــــــــــرف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد


و فروغ تر چشم حشرات


و طلوع سر غوک از افق درک حیات


مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید


در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد


و نه آواز پری می‌رسد از روزن منظومه بـــــــــــــــــــــــــــــــرف


تشنه زمزمه‌ام


مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد


پس چه بــــــــــــــــــــــاید بکنم


من که در لخت‌ترین موسم بی‌چهچه سال


تشنه زمزمه‌ام؟


بهتر آن است که برخیزیم


رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ را بردارم


روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشمعــــــــــــــــــــشق یعنی آن نخستین حرفها
                            عــــــــــــــــــشق یعنی در میان برفها
                                                   عــــــــــــــــشق یعنی یاد آن روز نخست
                                                                         عـــــــــــــــــــــــــشق یعنی هر چه در آن یاد توست . . .


پشت كاجستان، برف.

بــــــــــــــــــــرف، یك دسته كلاغ.

جاده یعنی غــــــــــــــــــــــربت.

باد، آواز، مسافر، و كمی میل به خواب.

شاخ پیچك و رسیدن، و حــــــــــــــــــــــــــــیاط.


من، و دلتنگ، و این شیشه خیس.

میـــــــ نویسم، و فضا.

میـــــــــــــــــ نویسم، و دو دیوار، و چندین گنجشك.


یك نفر دلــــــــــــــــــــتنگ است.

یك نفر می بافد.

یك نفر می شمرد.

یك نفر می خـــــــــــــــــــواند.


زندگی یعنی: یك ســـــــــــــــــــــــــار پرید.

از چه دلتنگ شدی؟

دلخوشی ها كم نیست: مثلا این خورشید،

كودك پس فردا،

كفتر آن هفته.


یك نفر دیشب مـــــــــــــــــــرد

و هنوز، نان گندم خوب است.

و هنوز، آب می ریزد پایین ، اسب ها می نوشند.


قطره ها در جریان،

برف بر دوش سكوت

و زمان روی ستون فقرات گل یــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
  

     
                                                  
    

دارد از آسمان بـــــــــــــــــــــــــــــــــرف


مي آيد


اگر حرفي داشته باشد آســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان


هــــــــــــمين است


اين چيزهاي آسمان حرف ندارد


بايد تماما نگاه شوي


روي زاويه ها گوشــــــــــــــــــــــــــه ها


هندسه اي كه آب مي شود


و مي پيوندد به فعالين زيـــــــــــــــــــــــــــر زميني


فكر مي كنم


خدا هم زير زمين بود كه خلاق شد وقتي نوشت حرف


نوشت هاچ – دو – او


نوشت بــــــــــــــــــــــــــــرف


در زير زمين جاري شدن


به دريا رسيدن برفها


موج شدن بسته بسته حرفها


و حرف آسمان


به خودش برمي گردد


بغض مي شود ابر مي كند و رعد و برق مي كشد


و گريه گريه گريه


از صميم دل.


و گریه در صمیمی


حـــــــــــــــــــرف می شود

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف می شود.

+ پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲| ۲۱:۳۱ بعد از ظهر|سیمین|
اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود.


اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.


اگر واقعا عاشقش باشی ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است .


اگر واقعا عاشقش باشی ، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.


اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هرکاری بزنید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، هر چیزی را که متعلق به اوست ، دوست دارید.


اگر واقعا عاشقش باشی ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید.


اگر واقعا عاشقش باشی ، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می دهید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید به هرجایی بروید فقط او در کنارتان باشد .اگر واقعا عاشقش باشی ، ناخود آگاه برایش احترام خاصی قائل هستید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، واژه تنهایی برایتان بی معناست.


اگر واقعا عاشقش باشی ، آرزوهایتان آرزوهای اوست .


اگر واقعا عاشقش باشی ، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید.اگر واقعا عاشقش باشی ، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچه در واقع چنین نباشد.

اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل سختی ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان فراوان می شوند .


اگر واقعا عاشقش باشی ، به همه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوهایتان را آسان می شمارید.


اگر واقعا عاشقش باشی ، در مواقعی که به بن بست می رسید ، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید .


اگر واقعا عاشقش باشی ، شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش برایتان سنگین ترین غم دنیاست.


به راستی دوست داشتن چه زیباست ،این طور نیست ????


 

+ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۰| ۱۲:۴۱ بعد از ظهر|سیمین|اینطور نمیشود

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد

غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست.....


به دلتنگی هایمـــ دست نزن

می شكند بغضــمـــــ یك وقت !!

آنگاه غرقـــــ می شوی

در سیلابـــــ اشكهایی كه

بهانه ی روانــــــ شدنش هستی !! . . .


  شده ام سنگ صبور روزگار.....


دارد تمام غم هاي ديرينه اش را يك جا به خوردم مي دهد...دیگر تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین برابر شد!


هوای مُردن

بیخ گوش من است

همانجایی که روزی

رد نفسهای تو بود


هــرگــاه صـدای جـدیـدیــ سـلام مـی کنـد

تپــش قــلب مــی گیــرمـ!

مــن دیگــر کشـش خــدا حــافظــی نــدارمـ

مـــرا ببخـش

کــه جــوابــ ســلامــتــ را نــمی دهـــمـ!!...


+ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۳| ۱۴:۵۹ بعد از ظهر|سیمین|دوستای گلم این شعر توی رمان باورم کن نوشته آرام رضایی بود نوشتم هر کسی میخواد معنی این شعر رو واقعا حس کنه این رمان و بخونه.

لحظه ها رو با تو بودن

در نگاه تو شکفتن

حس عشق رو در تو دیدن

مثل رویاییی تو خوابه

با تو رفتن

با تو موندن

مثل قصه تو رو خوندن

تا همیشه تو رو خواستن

مثل تشنگی آبه

اگه چشمات من رو می خواست

تو نگاه تو می میردم

اگه دستات مال من بود

جون به دستات می سپردم

اگه اسمم رو می خوندی

دیگه از یاد نمیبردم

اگه با من تو می موندی

همه دنیا رو می بردم

بی تو اما سرسپردن

بی تو و عشق تو بودن

تو غبار جاده موندن

بی تو خوب من محاله

بی تو حتی زنده بودن

بی هدف نفس کشیدن

تا ابد تو رو ندیدن

واسه من رنج و عذابه

اگه چشمات من رو می خواست

تو نگاه تو می مردم

اگه دستات مال من بود

جون به دستات می سپردم

اگه اسمم رو می خوندی

دیگه از یاد نمیبردم

اگه با من تو می موندی

همه دنیا رو می بردم

توی آسمون عشقم

غیر تو پرنده ای نیست

روی خاموشی لب هام

جز تو اسم دیگه ای نیست

توی قلب من عزیزم

هیچ کسی جا نداره

دل عاشقم به جز تو

هیچ کسی رو دوست نداره

اگه چشمات مال رو می خواست

تو نگاه تو می مردم

اگه دستات مال من بود

جون به دستات می سپردم

اگه اسمم رو میخوندی

دیگه از یاد نمی بردم

اگه با من تو می موندی

دیگه از یاد نمیبردم

لحظه ها رو با تو بودن

لحظه ها رو با تو بودن

+ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۱| ۲۳:۴۶ بعد از ظهر|سیمینتــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

” هــــیس…


!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!”

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم


اوج تنهایی را زمانی فهمیدم که مترسک به کلاغ گفت:

هر چقدر دوست داری نوکم بزن......اما تنهام نذار....فکر میکردم تنهایی یعنی

 

من...

 

سکوت...

 

پنجره های خاک گرفته...

 

اتاق خالی از تو...

 

نمیدانستم سنگینیش بیشتر میشود

 

 در ازدحام آدم ها....!


روزی به قصد دانستن جای تو                         

 

                        از همه پرسیدم:

 

                                                کجاست؟

 

 زمین گفت: من هم منتظرم،

 

                  هر چه می گردم  نمی یابم.

 

 آسمان گفت:چشمان من چنان بر زمین دوخته است،

 

                                      تا اگر آمد چکه چکه بسرایمش.

 

 دریا گفت: هر روز به چشمان آسمان خیره ام،

 

                       تا اگر آمد موج موج خبر آمدنش فریاد کنم.

 

 درخت گفت: قد می کشم

 

                             تا اگر آمد،

 

                                    برگ برگ راه آمدنش مهیا سازم.

 

 و من به خود گفتم:

 

       کجاست؟

                     همه منتظرند،

 

                              پس من هم می نویسم تا اگر آمد،

 

                                                        واژه واژه

 

                        همه احساس حیات را برایش افـــــــــــــــــــــــــــشا کنم.    


تا به حال شده دوست داشتنت رو قورت بدی… ؟!
لبخند بزنی…
بی تفاوت باشی…؟
شده دلتنگی بپیچد به دلت،راه نفست رو ببنده،خفه ات کنه…
هی دستت بره سمت گوشی…
برش داری…
نگاهش کنی…
پرتش کنی…..

شده یک آهنگ برایت بشه روحِ یک لحظه…
بشه خاطره…
و هر چه تکرار شه دیوونه ترت کنه…؟

شده بری همون خیابونی که با اون رفته ی…
چند متر جا رو هی بالا و پایین کنی…
اشک بریزی و…
لذت ببری…
همونقدر که آون روز لذت بردی…؟

شده قسم بخوری دیگر کاری به کارش نداری…
اما یکهو در یک لحظه گوشی موبایل را برداری،پیغامی تایپ کنی…
انگشتت بره سمت کلمه
send
منطقت بمیره، قلبت تند تند بزند و…
send کنی…؟

شده تمام روزو تو انتظار یک جواب،بیقرار باشی…
نرسه این جواب…

آخر گوشی را برداری واینطور بنویسی:"اشکالی نداره، اگه نمیخوای جواب بدی،نده…
فقط میخواستم بدونم خوبی؟همین…
مواظب خودت باش "

شده باز جوابی نیاید…؟
باز بشکنی…

هزار بار دیگر هم بشکنی اما باز با دست و دلِ شکسته،
دوستش داشته باشی…؟
 

+ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۲| ۲۳:۴۳ بعد از ظهر|سیمین|روزگــ ــار تـلــــخ

 

تمام روزهایم را باد برد به جــــ ـز دلم را

همان دلـــ ـی که آسان شکست اما سخت عــــ ـاشق شد

این روزها صدای هق هقــــــ ـت به گوش هیچکس نمیرسد

پس زار بزن این روزها کفن خود را بــ ــدوز و در گوشه ای بـــ ـــگذار

کسی با رفتنت تب که ســــــــ ـــهل است،اخم هم نمیکند

این روزها بغضهایت را به کسی نگو چون بی خیالت میشود

هیچ میدانی اســـــــــ ـم این روزها چـ ـــــــــــیست؟

 روزگـ ـــار تـلــ ـخ !!!

همان روزگاری که فـــــ ـکر میکردیم شیرین است

از عشق چه سهمی بردیم جز اشـــــــــــــ ــک


این جواب ما بود در روزگــــ ــار تلخ

ولی بدان ســـــــــــــ ـخت است که فکر میکنی پـــــــــ ـشتت را به یک کوه گرم کرده ای

ولی وقتی برمی گردی پشتت یک عمر پرتگاه بوده است


و تو نمیدانستی که در پرتگاه عــــــــــــ ـشق هستی

عــــــــــــــــ ـاشق دلسوخــ ــــــــــــــته منم!!!


منم مثله تو هستم یارم زد خنجری نه از پشت

از جـــــــــــــ ـلو زد بی وفا...

او چنان بی رحم بود که میدانست، دانسته ام

اما زد زد، زد و نابود شد تـــــــــــــ ـمام جسمم،روحــــــــــــ ـمحکایت عجیبی دارد این اشک ..!

کافیست حروفش را به هم بریزی

تا برسی به { کاش } ...!            &&& خدایا...
دردهایم از آن بالا کوچک دیده می شوند

بیا مشکلات را رودررو حل کنیم...

+ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۳| ۱۴:۱۸ بعد از ظهر|سیمین|اين بار كه مرا ديدي خوب نگاهم كن

دلم ميخواهد ضربان قلبم را با نفس هايت كوك كنم !!!

دلم ميخواهد به همه دنيا بگويم

بي قراري اين روز هاي دلم بي دليل نيست !!

دلم ميخواهد به همه دنيا بگويم

چه كيفي دارد براي تو عزيز بودن

چه حالي دارد جانم خطابت كردن...

ميخواهم خودم را بين اين افكار جوهري پنهان كنم

ميخواهم بين  واژه هاي نخ نماي دلتنگي ام قايم شوم

شايد حالم را پيدا كردي!!!

حالم..

حال مترسك شدن دارم

با  خيال تضمين تو!!!

دلم ميخواهد به كلاغ هاي اين روز هاي روزگارم بگويي:

( مترسك هم دل دارد حوالي قلبش را كار نگيريد !!! )

حالا اگر پشيماني برو

دلم را به لطف كلاغ ها خوش ميكنم...!!!

 

+ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۱| ۱۹:۲۸ بعد از ظهر|سیمین|


http://s3.picofile.com/file/7692697846/AllFoto_ir_854.jpg 

نه شوقی برای ماندن ، نه حسی برای رفتن

نه اشکی برای ریختن ، نه قلبی بـرای تپیدن

نه فکر اینکه تنها میشوم ، نه یاد آنکه فراموش میشوم

بی آنکه روشن باشم ، خاموش شدم ، غنچه هم نبودم ، پرپر شدم

بی آنکه گناهی کرده باشم ، پر از گناه ، یخ بسته ام دیگر ای خدا

تحملش سخت است اما صبر میکنم ، او که دیگر رفته است ، با غمها سر میکنم

شـکسـت بـال مـرا برای پرواز ، سـوزاند دلــم را ، مـن مانـده ام و یـک عالـمه نـیـاز

نه لحظه ای که آرام بمانم ، نه شبی که بی درد بخوابم

نه آن روزی که دوباره او را ببینم ، نه امروزی که دارم از غم رفتنش میمیرم

نه به آن روزی که با دیدنش دنیا لرزید ، نه به امروزی که با رفتنش دنیا دور سرم چرخید

پر از احساس اما بی حس ، لبریز از بی وفایی، خالی از محبت

این همان نیمه گمشده من است

پس یکی بیاید مرا پیدا کند ، یکی بیاید درد دلهای بی جواب مرا پاسخ دهد

یکی بیاید به داد این دل برسد ، اینجا همیشه آفتابی نبوده ، هوای دلم ابری بوده

مینوشتم ، نمیخواند ، اگر نمی رفتم ، نمی ماند ، رفتم و او رفته بود

همـه چیز را شکـسته بـود ، روی دیوار اتاق نوشته بود که خسته بود

دلی را عاشق کنی و بعد خسته شوی ، محال است که به عشق وابسته شوی


با عشق به جنون رسیدم ، همه چیز را به جان خریدم

جانم به درد آمـــد و روحــم در عـــذاب ، لعنــت بر آن احسـاس ناب

که دیگر از آن هیچ نمانده ، هیچکس هنوز آن شعر تلخ مرا نخوانده

 

http://s1.picofile.com/file/7692666127/Avazak_ir_Light95.jpg

دستی نیست ، تا نگاه خسته ام را نوازشی دهد

اینــــــــــــــــــــــجــــــــا بــــــــــــــــــــــــــاران نمی بارد

 

فانوسهای شهر ، خاموش و مرده اند

دست های مهربانی ، فقیرتر از من انــــد

نامردمان عشق ندیده

خنجر كشیده اند بر تن برهنه و بی هویتم

دلم می خواهد آنقدر بنویسم

 

تا نفسهایم تمام شود

آنقدر دفترهای كهنه را سیاه كنم

 

تا سرم فریاد كنند

می خــــــــــواســـــتم واژه ای پـــــــیـــــــــــدا كنم ، تــــــــــــــــــــــا

 

دلتنگی كهنه و بی خاصیتم را عرضه كند

ولی

واژه ها باز هم غریبی می كنند

می خواستم كاغذی بیابم ، منت نگذارد

تنش را بدستانم بسپارد ، تا نوازشش دهم

امّا ! اعتمادی نیست

این لحظه های لعنتی

باز هم مرا عذاب می دهند

این دقیقه های بی وفــــا ، بی وجدانترینِ عالم اند

آیا اینـــــــــــــجـــــــــــــــا

آخریــــــــــــــــن ایستگاه عاشــــــــــــقیســـــــــت ؟

http://s3.picofile.com/file/7692670000/Avazak_ir_Light219.jpg

هیــچـــوقـت فـکـــر نــمیــکردم بــــه جــــرم عـــــاشـــقــی ایـــنــگــونــه مجــــازات شــــوم

دیــگر کســـی بـــه ســـراغـــم نــخـــواهد آمــــد قـــلـبم شـتـابان مـیــزتـد شــمــارش

معکوس برای انفجار در سینه ام و من تنهایی خود را در آغوش میکشم

تـــــنــــــــهـــــا مــــــــانــــــــده ام

زل زدم ، خــیـره شــدم ، پــلــک زدم ، مــحـو شــدم

یــــــــــک نــــــــــفــــــــــــر عشــــــــــــــــــق مــــــــــرا در دلـــــــــــش آغـــــــاز نــــــــــکـــرد

http://s1.picofile.com/file/7692674187/Avazak_ir_Light292.jpg

یادمه وقتی کنارم نبودی بهت می گفتم ای کاش کنارم بودی

بهم میگفتی من کنارتم ولی تو منو نمیبینی

بهم میگفـتی دســـتام تــوی دسـتت هســت

 

بهم میگفتی دســـتات چـــرا اینقــدر ســـــرده

میگفتی با گرمای دستم سردی دست تو از بین میره

اون موقع خوب بـا این حرفات یادم میرفت که ازم دوری

 

فکر میکردم واقعا کنارمی

ولی

الان که تو توی اون دنیایی و من روی زمین تنها


واقعا احساس میکنم که ازم دوری

واقعا احساس میکنم که تــنــهــام

چون دیگـه نیســـتی که بـا حرفـات آرومم کنــی

http://s2.picofile.com/file/7692737090/Photo_Skin_ir_Love274.jpg

هنوز هم فراموشت نـکرده ام بـا این که فراموش شده ام

هنوز هم صدایت را می شنوم بـا اینکه صــدایم نـکرده ای

هنوز هم همه جا می بینمت با اینکه به دیدنم نیامده ای

هنوز هم با عشـق تو پا برجـام بـا اینکه خـودت را زیــر پا عــشق دیــگری شــکسـته ای

هنوز هم همان طور مقدس دوست دارم با اینکه زندگی خود را داری به تباهی می کشانی

هنوز هم چشمانی به اشتیاق نگاهت منتظرند با اینکه چشم برچشم دیگری دوخته ای

هنوز هم دلواپس دلنگرانی های توام با اینکه از همه آدمها بریده ای

به هزاران شادی نفروشم غم پنهان  تو را


 ♥ 

سلام به همه ی دوستای عزیز تر از جانم

امیدوارم سالی پر از خوبی و سلامتی و پر از عشق داشته باشید

پیشاپیش عید رو به همتون تبریک میگم 

******************************************************

 ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها
جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را…
فقط به نمایش می گذارد…
ندارند!
+ جمعه ۱۳۹۱/۱۲/۲۵| ۲۲:۵۳ بعد از ظهر|سیمین|